Privacyverklaring

Privacyverklaring opdrachtgevers en website

De Boer Personenvervoer V.O.F.
Achterdijken 20g
9163 JV
Nes Ameland
T: 06 333 50000
E: info@taxiameland.nl www.taxiameland.nl
KVK: 67201679

Inleiding

Voor De Boer personenvervoer V.O.F. is het van groot belang om zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze reizigers, klanten en opdrachtgevers om te gaan. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

De Boer personenvervoer V.O.F. (verder: Taxi de Boer of Wij) neemt uw privacy zeer serieus.

Wij dragen er zorg voor de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de door Taxi De Boer verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom deze worden verwerkt

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die geldt per 25 mei 2018 is Taxi De Boer verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die Taxi De Boer verwerkt

U kunt via verschillende wegen uw persoonsgegevens verstrekken aan Taxi De Boer. U kunt de persoonsgegevens verstrekken via de overeenkomst van opdracht of via het contactformulier op de website. De persoonsgegevens die Taxi De Boer van u als opdrachtgever verwerkt zijn:

  • Voornaam en achternaam;
  • Indien u uw mobiele telefoon gegevens noodzakelijk zijn voor het (taxi) vervoer, uw mobiele telefoonnummer;
  • E-mailadres;

De persoonsgegevens die wij van u verwerken als u het contactformulier op de website invult of wanneer u een online reservering maakt, zijn de volgende:

  • Voornaam en/of achternaam;
  • E-mailadres;
  • (Mobiel) telefoonnummer;

Taxi De Boer verwerkt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.

Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst van opdracht tussen u en Taxi De Boer te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken in het kader van het (taxi) vervoer en om u belangrijke nieuwsberichten en informatie te sturen die verband houden met het (taxi) vervoer door Taxi De Boer.

Indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld of een online reservering heeft geboekt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag die u heeft gesteld te kunnen beantwoorden en om u belangrijke nieuwsberichten en informatie toe te sturen die verband houden met Taxi De Boer.

Taxi De Boer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is in het kader van de overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat Taxi De Boer uw persoonsgegevens in ieder geval bewaart gedurende de loop van de overeenkomst van opdracht.

De gegevens die u verstrekt middels het contactformulier op de website worden twee jaar bewaard, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gedurende deze periode en u bij nieuwe vragen sneller te woord te kunnen staan. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: info@taxiameland.nl

De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Taxi De Boer uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan genoemd.

Taxi De Boer verwerkt uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de overeenkomst van opdracht voor (taxi) vervoer. Dit is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Taxi De Boer uw persoonsgegevens verwerkt wegens het door u ingevulde contactformulier via de website, dan vraagt Taxi De Boer voorafgaand aan het indienden van uw contactverzoek uw expliciete toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Expliciete toestemming is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die Taxi De Boer van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Taxi De Boer

Beveiliging en cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanner gegevens onjuist zijn kunt u deze laten corrigeren. Wilt u uw gegevens bij Taxi De Boer laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Taxi De Boer

Wijzigingen

Taxi De Boer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Taxi De Boer een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via de website.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Taxi De Boer persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.